KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
OBLAST POODŘÍ
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Destinační management
 
PŘÍRODA A JEJÍ OCHRANA
  CHKO POODŘÍ
Přírodní zajímavosti
Fauna a flora
Naučné stezky
 
KULTURA, ZÁBAVA, SPORT
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI
  Památkové rezervace
Památkové zóny
Hrady a zámky
Památky a architektura
Církevní památky
 
TURISTIKA A VOLNÝ ČAS
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
 
KONGRESOVÁ TURISTIKA
  Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 
Království perníku

Příroda a její ochrana v Poodří [ Encyklopedické heslo ]

Poodří je krajinářsky velmi zachovalé území rozprostírající se podél řeky Odry, procházející Moravskou bránou na Ostravsko. V nížinaté nivě Odry se nachází CHKO Poodří s unikátními lužními lesy, mokřadními loukami a soustavami rybníků. Probouzející se lesy na jaře, zasazené do květinových koberců, v létě líně se valící řeka, podzimní výlov kaprů na rybnících, to vše spolu vytváří nezaměnitelný obraz zdravé a živé krajiny.

Celková zachovalost údolní nivy Odry byla důvodem pro vyhlášení Poodří chráněnou krajinnou oblastí, množství ptačích druhů přispělo k zařazení mezi evropsky významná ptačí území, rozsah a pestrost mokřadů vedly k začlenění do mezinárodní úmluvy na ochranu mokřadů zvané Ramsarská konvence. Ocenění, která jistě těší, zároveň však také zavazují k tomu, aby stávající, a jen místy narušená, rovnováha mezi člověkem a krajinou zůstala zachována. Nebo lépe, ještě upravena.

Vegetace v chráněné krajinné oblasti Poodří je závislá na geografických a hydrologických podmínkách území. Z biogeografického hlediska se řadí do podprovincie polonské. K nejcenějším rostlinným společenstvům patří porosty stojatých a pomalu tekoucích vod, močálů a litorálů rybníků. Vyskytují se v nich vzácné druhy, zařazené u nás do různých kategorií ohrožení, například plavín štítnatý, řečanka menší, kotvice plovoucí, nepukalka vzplývající, úpor přeslenitý, hadí jazyk obecný, kapradiník bažinný, žebratka bahenní. Lužní lesy s převahou dubu letního, jasanu a jismu jsou na jaře krásné květem ohrožených sněženek, později následují lilie zlatohlavé a kruštíky polabské. Obohacení karpatskými prvky květeny představují kyčelnice žláznatá, zapalice žluťuchovitá, hvězdnatec čemeřicový. V dubohabřinách můžeme spatřit v Poodří vzácný jaterník podléšku, hrachor jarní nebo konvalinku vonnou, na prameništích také ohrožené kozlík celolistý a přesličku obrovskou. V místech s vysokou hladinou spodní vody se zachovaly vzácné mokřadní olšiny. Vlivem postupného odlesnění se dochovalo pouze několik nejcennějších lesních komplexů, např. v PR Polanský les, NPR Polanská niva a PR Kotvice. Malé zastoupení lesů je vyváženo hojnou nelesní zelení s mohutnými soliterními stromy v lukách. V zachovalých porostech se vyskytují vzácné druhy bezobratlých, především brouci - páchník hnědý či roháč velký.


Rybníky a rybnikářství má v Poodří více než 500-letou tradici. Dnes se zde nachází téměř 60 rybníků o celkové ploše přibližně 7 km2. jsou to úrodné mělké rybníky sloužící především k chovu kaprů. Z každé rybniční soustavy byla z důvodu ochrany přírody vyčleněna část, na níž se hospodaří méně intenzivním způsobem. Rozmnožují se zde chráněné druhy obojživelníků a nacházíme zde chráněné druhy vodních rostlin, jako jsou například kotvice plovoucí, nepukalka plovoucí apod. Díky mimořádně vhodným podmínkám především pro vodní a bažinné ptáky bylo Poodří právem zařazeno mezi celosvětově významná ptačí území. Každoročně se zde shromažďuje více než 20 000 vodních ptáků, někteří z nich zde pravidelně hnízdí, např. čejka chocholatá, ledňáček říční, vodouš rudonohý nebo moták pochop.

Louky tvoří jedinečný souvislý komplex o ploše více než 2300 ha. Cenné, polopřirozené, druhově bohaté louky zahrnují společenstva mokřadních, vlhkých i čerstvě vlhkých luk. V návaznosti na střídání rozlivů a období sucha v nivě řeky je péče o louky náročná. Zemědělci, hospodařící v CHKO, se mohou ucházet o dotace z programů, kterými stát podporuje zachování a obnovu druhové pestrosti a údržbu krajiny.

Krajina Poodří je krajinou, jakých zůstalo jen málo. Odpradávna byla místem setkání kultur a myšlenek, svou tvář získala úsilím generací, hospodařících v souladu s přírodou.
Naším společným přáním je, aby Poodří zůstalo místem, kde se budou dobří lidé i nadále ku svému prospěchu i potěšení rádi setkávat.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Poodri.TOURISM.cz

Typ záznamu: Encyklopedické heslo
AKTUALIZACE: Kateřina Křenková (Obecní úřad Bartošovice) org. 56, 27.08.2004 v 08:50 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
REGIONY A OBLASTI ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
 
VYHLEDÁVÁNÍ
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
Aktuality
 
SLUŽBY PRO TURISTY
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
 
KALENDÁŘ AKCÍ OBLASTI
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
 
FOLKLOR A TRADICE
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba